Privacy

Dit is de privacyverklaring voor kandidaten die geïnteresseerd zijn in werken bij Avoord. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan als je solliciteert op een vacature.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je solliciteert, ontvangen we gegevens om je vaardigheden en talenten te evalueren en je geschiktheid voor een openstaande functie te bepalen. We verwerken in elk geval: je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, werkhistorie en opleidingen. Gedurende het sollicitatieproces komen daar gegevens bij, zoals je werkervaring, opleidingsgegevens, en of je onder een doelgroep van de Participatiewet valt (als dat het geval is, verwerken we ook je burgerservicenummer). Daarnaast verwerken we gegevens die je aan ons verstrekt, zoals je cv of een motivatiebrief.
Avoord verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van sollicitanten.

Waarom verwerken we je gegevens?

We verwerken je gegevens om:

  • Te bepalen of je geschikt bent voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd;
  • Voor communicatie gedurende het sollicitatieproces.

Op basis waarvan verwerken we je gegevens?

Wij verwerken gegevens op basis van toestemming. Tijdens het sollicitatieproces stem je in met de verwerking en bepaal je welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt. Je kunt je toestemming op elk gewenst ogenblik intrekken. 

Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Binnen Avoord hebben alleen personen toegang tot jouw gegevens, als zij deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. Ze zijn dus betrokken bij jouw indiensttredingsproces.
Voor ons wervings- en selectieproces werken we met derde partijen, bijvoorbeeld een assessmentbureau. De medewerkers van deze partijen kunnen toegang krijgen tot je persoonsgegevens, voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoer van hun taken. We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verzameld of om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen. Wij bewaren de meeste persoonsgegevens van jou tot vier weken na de afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij je ons toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld om je te kunnen benaderen voor eventuele toekomstige vacatures. In dat geval bewaren wij jouw persoonsgegevens tot maximaal één jaar vanaf het moment dat je toestemming hebt gegeven.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je je eventuele toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Je kunt je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar: functionarisgegevensbescherming@avoord.nl.
Ook mag je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy, als je vindt dat wij niet goed omgaan met jouw gegevens.

Vragen? 

Daarvoor kun je contact opnemen per e-mail: secretariaat.poo@avoord.nl